Aprendere förvärvar Magitaskolan samt Kajan Friskola

Publicerat den 18 september 2017

Det blev under sommaren klart att Aprendere Skolor blir ägare till två nya skolor; Magitaskolan och Kajan Friskola.

Magitaskolan är en resursskola beläget i Gröndal, Stockholm, som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolan tar emot elever mellan årskurs F-6.

Kajan Friskola grundades 2010 och är en skola för elever med NPF. Skolan finns i Uppsala och erbjuder grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendere.se