Aprendere förvärvar Vinkeln behandlingshem

Publicerat den 10 augusti 2015

Aprendere skolor breddar sitt kompetensområde genom förvärv av Vinkeln behandlingshem i Bergsjö, Hälsingland. Verksamheten i HVB-hemmet vänder sig till ungdomar i åldern 15 till 20 år och inriktar sig på att handleda och stötta ungdomar med psykosociala svårigheter.

Verksamheten på Vinkeln grundades 2007 och har ett väl inarbetat arbetssätt som visat sig framgångsrikt. Personalgruppen och aktiviteterna i det dagliga arbetet leds av föreståndare Carina Zetterberg.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendereskolor.se