Aprendere skolor startar Elafskolan, en ny grundskola med assyrisk profil

Publicerat den 21 maj 2014

Under hösten 2014 startar Aprendere skolor en ny skola i Södertälje. Elafskolan är en svensk skola med en stark assyrisk profil. Skolans pedagogik grundar sig i synen att elevens lärandeprocess stärks och förbättras om den sker i en miljö där eleven kan definiera sig själv i en mångkulturell omgivning.

– På Elafskolan får eleverna med assyrisk bakgrund förstärkning och fördjupning i det assyriska språket och den assyriska kulturen. En sådan profil rustar de assyriska eleverna bättre för framtiden än vad den kommunala skolan gör, säger Helmuth Lavicka, rektor för Elafskolan.

Jämfört med en kommunal grundskola kommer eleverna på Elafskolan att ges mer undervisning i bland annat Svenska och Assyriska, och det kommer även att finnas en samverkan mellan skolan och det assyriska föreningslivet.

För mer information, kontakta:
Helmuth Lavicka, rektor 08–400 289 75
helmuth.lavicka@aprendereskolor.se
www.elafskolan.se