Aprendere Skolor förvärvar Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium från Consensum

Publicerat den 6 september 2021

Så som tidigare meddelats har Aprendere Skolor ett avtal om att förvärva Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium från Consensum. Avtalet är avhängigt av godkännande om att överföring av tillstånd beviljas av Statens Skolinspektion.

Ett sådant medgivande har nu beviljats varpå affären kan fullföljas enligt plan.

Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium kommer därför ingå i Aprenderes gymnasiegrupp från och med årsskiftet, dvs. vårterminen 2022 efter sedvanlig ägarprövning.

Stockholm 2021-09-06

Frågor besvaras av:

Lars Tunberg (073-9889904) Aprendere

Jonas Strömgård (073-6889631) Consensum