Samarbete med Karolinska Institutet

Publicerat den 12 augusti 2015

Två av Aprenderes skolor, Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet.

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning som initierats av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. Enheten för KIND bedriver ett stort antal vetenskapliga studier, utvecklingsprojekt och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrum-störning och ADHD.

Skolgrunden och Aspdammskolan är båda grundskolor som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, AST/Aspergers, Tourettes, dyslexi, dyskalkyli mfl. Samarbetet med KI kommer att sträcka sig över två år och kommer bland annat bestå innebära utbildning av ledning och personal samt introduktion och implementering av nya metoder i verksamheten på skolorna.

Aprendere skolor tycker att projektet känns fantastiskt spännande och vi känner oss stolta över att ingå i detta samarbetsprojekt med Karolinska Institutet.