Elafskolan är en svensk grundskola som följer de nationella styrdokumenten och bedriver sin utbildning på svenska. Det som är unikt för skolan är att den har en assyrisk/syriansk profil.

Syftet med vår profil är att ge eleverna med assyrisk/syriansk bakgrund förstärkning och fördjupning i det assyriska/syrianska språket och den assyriska/syrianska kulturen. Elafskolans moderna, pedagogiska metoder bygger på forskning om tvåspråkighet och bidrar till ett lärande som ger eleverna en tvåspråkighet, där både det svenska språket och elevernas modersmål behärskas till fullo.

Rektor: Roland Anderssonelafskolan
Parkgatan 1, 151 32 Södertälje
Tel: 08 – 400 289 20

roland.andersson@elafskolan.se
www.elafskolan.se