Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem. 
Det finns idag tio enheter inom Aprendere skolor: resursskolorna Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, grundskolan Elafskolan i Södertälje, gymnasieskolorna Odenplansgymnasiet och Värmdö Tekniska Gymnasium samt Motorsportgymnasiet i Anderstorp. Gymnasiesärskolan Min Skola med enheter i Norsborg och på Östermalm, skolveckohemmet Vårkullen i Falköping samt HVB-hemmet Vinkeln i Bergsjö.