Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem. 
Det finns idag tolv enheter inom Aprendere skolor: resursskolorna Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, resursskolan Magitaskolan, grundskolan Elafskolan i Södertälje, Kajan Friskola, gymnasieskolorna Odengymnasiet och Värmdö Tekniska Gymnasium samt Motorsportgymnasiet i Anderstorp. Gymnasiesärskolan Min Skola med enheter i Norsborg och på Östermalm, skolveckohemmet Vårkullen i Falköping samt HVB-hemmet Vinkeln i Bergsjö.