Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem. 
Det finns idag elva enheter inom Aprendere skolor: resursskolorna Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, resursskolan Magitaskolan, grundskolan Elafskolan i Södertälje, Kajan Friskola, gymnasieskolorna Odengymnasiet och Värmdö Tekniska Gymnasium samt Motorsportgymnasiet i Anderstorp. Gymnasiesärskolan Min Skola med enheter i Norsborg och på Östermalm samt skolveckohemmet Vårkullen i Falköping.