Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem. 
Det finns idag elva enheter inom Aprendere skolor: resursskolorna Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, resursskolan Magitaskolan i Gröndal, grundskolan Lilla Parkskolan i Södertälje, Kajan Friskola i Uppsala, gymnasieskolan Odengymnasiet i Hägersten, gymnasieskolan Värmdö Tekniska Gymnasium i Gustavsberg samt Motorsportgymnasiet i Anderstorp. Gymnasiesärskolan Min Skola med enheter i Norsborg och på Östermalm samt skolveckohemmet Vårkullen i Falköping.