Pressmeddelanden

2023-12-08 12:55 Göran Fredriksson och Lisbeth Sämå föreslås till nya styrelseledamöter i Aprendere Skolor AB (publ) News Corporate Information Nomination Committee Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Lars och Carl Tunberg samt Amanda Sehlberg har tidigare meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. I stället...
2023-11-29 15:35 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023/2024 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2023/24 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2023-11-27 16:38 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2022/23 News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
Aprendere Skolors årsredovisning för 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats samt som bilaga till...
2023-11-23 16:55 Aprendere skjuter upp publiceringen av årsredovisning 2022/23 och kvartalsrapport för det första kvartalet News Corporate Information Financial calendar Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) har idag beslutat om nytt publiceringsdatum för årsredovisningen 2022/2023 samt för...
Som Aprendere tidigare meddelat har de mottagit beslut från Skolinspektionen om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet...
Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) tidigare meddelat har bolaget mottagit beslut från Skolinspektionen (”SI”) om...
2023-11-15 08:30 Kallelse till årsstämma i Aprendere Skolor AB (publ) News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Aktieägarna i Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523 ("Aprendere Skolor” eller ”Bolaget"), kallas härmed till årsstämma...
2023-11-11 13:00 Rättelse: Aprendere arbetar för att få till stånd en förändring av Skolinspektionens beslut och styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande News Corporate Information Other Corporate Information Correction Swedish Regulatory MAR IR
Korrigering av efternamn samt roll Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) meddelade 2023-11-02 har bolaget mottagit beslut från...
2023-11-10 20:45 Aprendere arbetar för att få till stånd en förändring av Skolinspektionens beslut och styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) meddelade 2023-11-02 har bolaget mottagit beslut från Skolinspektionen (SI) om avslag på...
2023-11-02 17:45 SI avslår ansökan om utvidgning av utbildning inom Aprendere Skolor AB News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Stockholm 2023-11-02 Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har mottagit beslut från Skolinspektionen (SI)...