Pressmeddelanden

2023-11-11 13:00 Rättelse: Aprendere arbetar för att få till stånd en förändring av Skolinspektionens beslut och styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande News Corporate Information Other Corporate Information Correction Swedish Regulatory MAR IR
Korrigering av efternamn samt roll Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) meddelade 2023-11-02 har bolaget mottagit beslut från...
2023-11-10 20:45 Aprendere arbetar för att få till stånd en förändring av Skolinspektionens beslut och styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) meddelade 2023-11-02 har bolaget mottagit beslut från Skolinspektionen (SI) om avslag på...
2023-11-02 17:45 SI avslår ansökan om utvidgning av utbildning inom Aprendere Skolor AB News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Stockholm 2023-11-02 Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har mottagit beslut från Skolinspektionen (SI)...
2023-10-02 11:51 Kent Olsson ny ekonomichef på Aprendere Skolor AB News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory Listing Regulation IR
Kent Olsson har idag utsetts till ny ekonomichef för Aprendere Skolor AB. Kent kommer närmast från ett uppdrag som ansvarig för redovisning...
2023-09-14 18:00 Aprendere fullföljer inte förvärvet av Hörby Yrkesgymnasium News Corporate Action M&A Swedish Regulatory MAR IR
Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) fullföljer inte förvärvet av Hörby Yrkesgymnasium...
2023-08-28 08:35 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar bokslutskommuniké 2022/2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Aprendere Skolors bokslutskommuniké 2022/2023 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter...
2023-06-07 10:23 Aprendere förvärvar Hörby Yrkesgymnasium News Corporate Action M&A Swedish Regulatory MAR IR
Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har i dag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i...
2023-05-29 08:30 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022/2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2023-04-28 11:00 VD för Aprendere förvärvar köpoptioner från huvudägare News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
VD förvärvar köpoptioner från huvudägare avseende förvärv av befintliga aktier. Sammanlagt förvärvas 125...
2023-04-18 14:56 Aprendere förvärvar Nyköping Strand Utbildningscentrum News Corporate Action M&A Swedish Regulatory MAR IR
Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har i dag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i...