Ägarförhållanden

Nedan redovisas Bolagets största aktieägare per den 10 december 2021.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Netsom AB (Carl Tunberg) 2 562 500 41,00%
Bellissima Holding AB (Lars Tunberg och Elisabeth Tunberg)* 1 292 500 20,69%
Skandinaviska Enskilda Banken AB1 257 73820,13%
Avanza Bank AB162 436 2,60%
Kasper Ljungkvist125 0002,00%
Claes-Göran Fridh70 0001,12%
Martin Rosell Investments AB61 3000,98%
Swedbank AB47 9350,77%
Victoria Wendel40 0000,64%
Dividend Sweden AB35 6400,57%
Johan Heverius30 0000,48%
Svenska Handelsbanken AB22 5010,36%

*I samband med noteringen lånades hälften av Bellissima Holdings aktiekapital ut. Det har nu återlämnats och aktieinnehavet uppgår till 2 562 500 aktier med en ägarandel på 41%.