Ägarförhållanden

Nedan redovisas Bolagets aktieägare med innehav överstigande fem (5) procent per dagen för bolagsbeskrivningen.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Bellissima Holding AB (Lars Tunberg och Elisabeth Tunberg)2 562 500 41,00%
Netsom AB (Carl Tunberg)2 562 500 41,00%
Övriga1  125  000 18,00%
Totalt6 250 000100,00%