Ägarförhållanden

Nedan redovisas Bolagets största aktieägare per den 10 december 2021.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Netsom AB (Carl Tunberg) 2 562 500 41,00%
Bellissima Holding AB (Lars Tunberg och Elisabeth Tunberg) 2 562 500 41,00%
Avanza Bank AB 306 4494,90%
Nordnet Bank AB251 4734,02%
Kasper Ljungkvist125 0002,00%
Rasmus Wiman41 3440,66%
Robert Andersson34 5680,55%
Johan Heverius 30 0000,48%
Tomas Neumüller24 8580,40%
Swedbank AB23 9930,38%
Svenska Handelsbanken AB 23 1420,37%
Erik Karlsson13 3010,21%

Uppdaterad den 20 december 2022