Nedan redovisas Bolagets aktieägare med innehav överstigande fem (5) procent per dagen för Memorandumet

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Bellissima Holding AB (Lars Tunberg och Elisabeth Tunberg)2 500 000 50,00%
Netsom AB (Carl Tunberg)2 500 000 50,00%
Totalt5 000 000100,00%