Ägarförhållanden

*Aktieägarna Bellissima Holding AB och Netsom AB (Carl Tunberg) har, enligt pressmeddelandet den 18 januari 2024, meddelat Aprendere att de avser att begränsa sina rösträtter i Aprendere Skolor genom att rösta för maximalt 0,9% vardera av det totala antalet utestående röster i Bolaget.