Claudia Lindström
Verkställande direktör (sedan 2022)
Född 1966

Utbildning
Civilekonom från Stockholms universitet samt diplomerad personalvetare vid Företagsekonomiska Institutet.

Övrig relevant erfarenhet
Tidigare affärsutvecklingsdirektör i utbildningsföretaget Atvexa sedan 2020 samt styrelseordförande i flera av Atvexas dotterbolag. Mellan 2018 och 2020 var Claudia affärschef på Skola24 och innan dess vd under 16 år på managementkonsultföretaget Humagic Group AB som hon var med och grundade 2001. Claudia har även en bakgrund inom ekonomistyrning, projektledning, säljutveckling samt förvärv och nyetableringar.

Innehav
4 145 aktier

Kent Olsson
Ekonomichef (sedan 2023)
Född 1966

Utbildning
Civilekonom från Stockholms universitet.

Övrig relevant erfarenhet
30 års erfarenhet av ekonomistyrning inom både extern- och internredovisning i ett antal olika branscher.

Innehav
0 aktier

Anne Söderström
Skolchef (sedan 2011)
Född 1960

Utbildning
Genomförd rektorsutbildning och skolchefsutbildning.

Övrig relevant erfarenhet
Anne har varit rektor och biträdande rektor under 18 år för Värmdö Tekniska Gymnasium.

Innehav
4 385 aktier

Stefan Andersson
IT-chef (sedan 2011)
Född 1966

Utbildning
Civilingenjör från KTH/Stanford.

Övrig relevant erfarenhet
25 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT och verksamhetsstyrning.

Innehav
4 538 aktier