Lars Tunberg
Styrelseledamot och verkställande direktör (sedan 2008)
Född 1956

Utbildning
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Tidigare VD för Skarings Fönsterputs & Städ AB, ett Stockholmsbaserat städbolag. Lars har även haft ledande befattningar inom Ratoskoncernen, Volvo och AssiDomän. Vidare har Lars varit vice styrelseordförande i Locum AB och är tillsammans med sin bror Carl grundare till Aprendere Skolor.

Innehav
2 500 000 aktier

Anne Söderström
Skolchef (sedan 2011)
Född: 1960

Utbildning
Genomförd rektorsutbildning och pågående skolchefsutbildning.

Övrig relevant erfarenhet
Anne har varit rektor och biträdande rektor under 18 år för Värmdö Tekniska Gymnasium.

Innehav
0 aktier.

Linda Bengtsson
Ekonomichef (sedan 2015)
Född: 1972

Utbildning
Gymnasieexamen inom Handel & kontor.

Övrig relevant erfarenhet
Linda har tidigare arbetat inom Menigo, TV4, Svensk kontantförsörjning och Skarings Fönsterputs o städ AB.

Innehav
0 aktier.