MOORE Allegretto AB med adress Box 38120, 100 64
Stockholm, är Bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Micaela Karlström, auktoriserad revisor
och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade
revisorer), är huvudansvarig revisor.