2024-02-29 08:30 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023/2024 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q2 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2023/24 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2023-11-29 15:35 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023/2024 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2023/24 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2023-08-28 08:35 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar bokslutskommuniké 2022/2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Aprendere Skolors bokslutskommuniké 2022/2023 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter...
2023-05-29 08:30 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022/2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2023-02-27 08:30 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022/2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q2 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2022-11-28 08:30 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022/2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2022-08-29 08:45 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar bokslutskommuniké 2021/2022 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Aprendere Skolors bokslutskommuniké 2021/2022 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter...
2022-05-27 08:45 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021/2022 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q3 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2021/2022 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats...
2022-02-25 08:45 Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q2 IR
Aprendere Skolors delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se...
2021-11-30 14:20 Rättelse: Aprendere Skolor AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
Tidigare pressmeddelande saknade sammanställning av nyckeltal. Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2021 finns...