Aprendere Skolor – Huvudkontor

Lars Tunberg – VD
lars.tunberg@aprendere.se

Stefan Andersson – CIO
stefan.andersson@aprendere.se

Linda Bengtsson – Ekonomichef
linda.bengtsson@aprendere.se

Linda Söderberg – Administrativ koordinator/personal
linda.soderberg@aprendere.se

Josefine Bolander  – Ekonomiassistent
josefine.bolander@aprendere.se

Anne Söderström – Skolchef
anne.soderstrom@aprendere.se

Emilia Stånggren – Kvalitet, utveckling och marknad
emilia.stanggren@aprendere.se

Carl Tunberg
carl.tunberg@aprendere.se