Aprendere Skolor – Huvudkontor

Lars Tunberg – VD
lars.tunberg@aprendere.se

Stefan Andersson – CIO
stefan.andersson@aprendere.se

Linda Bengtsson – Ekonomichef
linda.bengtsson@aprendere.se

Linda Söderberg – Personal
linda.soderberg@aprendere.se

Anne Söderström – Kvalitets- och Utvecklingschef
anne.soderstrom@vtg.nu

Emilia Stånggren – Marknadsansvarig
emilia.stanggren@aprendere.se

Carl Tunberg
carl.tunberg@aprendere.se