Vad är en visselblåsartjänst?

En visselblåsartjänst är en säker plattform som gör det möjligt för anställda och ibland även för externa intressenter som leverantörer eller kunder, att anonymt rapportera om oegentligheter eller missförhållanden inom en organisation. Det kan handla om allt från ekonomiskt fiffel, etiska överträdelser, säkerhetsbrister till trakasserier på arbetsplatsen.

Syftet med visselblåsartjänsten

Syftet med en visselblåsartjänst är att uppmuntra en öppen och ansvarsfull företagskultur, där anställda känner sig trygga att rapportera problem utan rädsla för repressalier. Genom att uppmuntra till rapportering av oegentligheter bidrar tjänsten till ökad transparens och etik inom organisationen, vilket i sin tur kan förbättra både arbetsmiljön och företagets rykte.

Lagstiftning och regelverk

I Sverige finns lagstiftning som skyddar visselblåsare. Dessa lagar garanterar anonymitet och skydd mot repressalier för den som rapporterar. För mer information: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Instruktion för användning av visselblåsartjänsten

Steg 1: Tillgång till tjänsten

Besök vår dedikerade visselblåsarsida på https://aprendere.se Denna är säkrad för att skydda din identitet.

Steg 2: Ange Information

Beskriv detaljerat den observerade oegentligheten. Ange så mycket information som möjligt, inklusive tidpunkter, platser, inblandade personer och eventuella bevis.

Du kan välja att vara anonym. Om du väljer att uppge din identitet, kommer den att hanteras med strikt konfidentialitet.

Steg 3: Skicka in

När du har fyllt i all nödvändig information, skicka in din rapport. Din rapport kommer att få en unik kod som du kan använda för att följa ärendets status.

Steg 4: Uppföljning

Efter inskickad rapport kommer en initial utvärdering att göras. Om nödvändigt, kan du kontaktas för ytterligare information via den säkra plattformen.

Du kan använda din unika kod för att kontrollera uppdateringar eller ge ytterligare information.

Steg 5: Hantering och återkoppling

Rapporten hanteras konfidentiellt och utreds av en oberoende grupp eller ansvarig person inom organisationen.

Du kommer att få regelbunden återkoppling om ärendets status och eventuella åtgärder som vidtas.

Viktigt att komma Ihåg

Visselblåsning är ett viktigt verktyg för etisk och transparent verksamhet. Din rapport kan göra en verklig skillnad. Skyddet för visselblåsare är central för systemets effektivitet. Din identitet skyddas och repressalier mot visselblåsare tolereras inte.

Har du observerat några oegentligheter eller missförhållanden hos Aprendere Skolor AB? Rapportera anonymt här.