Nytt gymnasium i Barkarby

Publicerat den 14 maj 2021

Aprendere förvärvar Magitaskolan samt Kajan Friskola

Publicerat den 18 september 2017

Det blev under sommaren klart att Aprendere Skolor blir ägare till två nya skolor; Magitaskolan och Kajan Friskola.

Magitaskolan är en resursskola beläget i Gröndal, Stockholm, som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolan tar emot elever mellan årskurs F-6.

Kajan Friskola grundades 2010 och är en skola för elever med NPF. Skolan finns i Uppsala och erbjuder grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendere.se

Aprenderedagen 2016

Publicerat den 6 april 2016

Måndag den 4/4 gick Aprenderedagen av stapeln. Ett årligen återkommande event då samtliga medarbetare i organisationen samlas för kollegiala utbyten och umgänge över skolgränserna. Temat för i år var kollegialt lärande och personalen arbetade i arbetsgrupper sammansatta utifrån ämne och yrkesgrupp. Arbetet fortgår under året.

Aprenderedagen 2016

Aprenderedagen 2016

Samarbete med Karolinska Institutet

Publicerat den 12 augusti 2015

Två av Aprenderes skolor, Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet.

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning som initierats av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. Enheten för KIND bedriver ett stort antal vetenskapliga studier, utvecklingsprojekt och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrum-störning och ADHD.

Skolgrunden och Aspdammskolan är båda grundskolor som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, AST/Aspergers, Tourettes, dyslexi, dyskalkyli mfl. Samarbetet med KI kommer att sträcka sig över två år och kommer bland annat bestå innebära utbildning av ledning och personal samt introduktion och implementering av nya metoder i verksamheten på skolorna.

Aprendere skolor tycker att projektet känns fantastiskt spännande och vi känner oss stolta över att ingå i detta samarbetsprojekt med Karolinska Institutet.

Aprendere förvärvar Vinkeln behandlingshem

Publicerat den 10 augusti 2015

Aprendere skolor breddar sitt kompetensområde genom förvärv av Vinkeln behandlingshem i Bergsjö, Hälsingland. Verksamheten i HVB-hemmet vänder sig till ungdomar i åldern 15 till 20 år och inriktar sig på att handleda och stötta ungdomar med psykosociala svårigheter.

Verksamheten på Vinkeln grundades 2007 och har ett väl inarbetat arbetssätt som visat sig framgångsrikt. Personalgruppen och aktiviteterna i det dagliga arbetet leds av föreståndare Carina Zetterberg.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendereskolor.se

Ny enhet Sikagården

Publicerat den 2 april 2015

Vårkullens skolveckohem har nu drivit sin nystartade enhet Sikagården i cirka tre månader. Verksamheten riktar sig till killar och tjejer i åldern 13-17 år och erbjuder en kombination av boende och skola på vardagarna. Helger och lov tillbringas i hemmet. Sikagården har idag 5 elever, vilket ska ökas efterhand till 8 stycken i första stadiet. Då nästa boendeavdelning öppnas kommer elevantalet att ökas till 12 personer.

– Att starta upp en ny verksamhet har varit ett spännande och kul projekt, säger Klas Andersson som varit projektledare under uppstartsarbetet. Rutiner i både boende och skola börjar nu komma på plats och vi har en väl fungerande verksamhet igång. Skolan kommer framöver att ha en viss profilering mot hästsport och smide.

Aprendere skolor startar Elafskolan, en ny grundskola med assyrisk profil

Publicerat den 21 maj 2014

Under hösten 2014 startar Aprendere skolor en ny skola i Södertälje. Elafskolan är en svensk skola med en stark assyrisk profil. Skolans pedagogik grundar sig i synen att elevens lärandeprocess stärks och förbättras om den sker i en miljö där eleven kan definiera sig själv i en mångkulturell omgivning.

– På Elafskolan får eleverna med assyrisk bakgrund förstärkning och fördjupning i det assyriska språket och den assyriska kulturen. En sådan profil rustar de assyriska eleverna bättre för framtiden än vad den kommunala skolan gör, säger Helmuth Lavicka, rektor för Elafskolan.

Jämfört med en kommunal grundskola kommer eleverna på Elafskolan att ges mer undervisning i bland annat Svenska och Assyriska, och det kommer även att finnas en samverkan mellan skolan och det assyriska föreningslivet.

För mer information, kontakta:
Helmuth Lavicka, rektor 08–400 289 75
helmuth.lavicka@aprendereskolor.se
www.elafskolan.se

Aprendere skolor förvärvar Vårkullen

Publicerat den 6 maj 2013

Det är nu klart att Aprendere skolor tar över som ägare till Vårkullen.
Vårkullen är en kombination av HVB hem (hem för vård och boenden) och skolverksamhet och har idag åtta elever. Verksamheten bedrivs i välanpassade och nya lokaler beläget i Falköping.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera den här nyheten, säger Lars Tunberg, VD för Aprendere skolor. Vi ser verksamheten i Vårkullen som ett bra komplement och breddning till vår övriga verksamhet, fortsätter Lars.

Övertagandet innebär ingenting nytt för de anställda eller eleverna. Allt fortsätter som vanligt. Men på lite längre sikt öppnar detta upp för olika satsningar, t.ex. att öppna en avdelning för flickor.

Skolinspektionen beviljar start av gymnasieskola på Odenplan

Publicerat den 1 oktober 2011

Till hösten 2012 öppnar Odenplansgymnasiet portarna för första gången.
För drygt ett år sedan beslutade Aprendere skolors ledning att söka tillstånd för att flytta in tre program från Värmdö Tekniska Gymnasium till centrala Stockholm.
– Inför starten i hösten 2012 kan vi nu erbjuda fina lokaler vid Odenplan (Surbrunnsgatan 66) att bedriva vår verksamhet i, berättar Jonas Ericson, rektor för Odenplansgymnasiet och tidigare rektor på Värmdö Tekniska Gymnasium.
– Sedan tidigare har vi vår frisör – och stylistverksamhet i lokaler på Tulegatan och det är en av orsakerna till att det föll sig naturligt att starta Odenplansgymnasiet.
Programmen på skolan:

  • SA – medier, information och kommunikation
  • TE – informations- och medieteknik
  • HV – frisör och stylist

För mer information kontakta:
Jonas Ericson rektor 0732-55 73 76
jonas.ericson@odenplansgymnasiet.se
www.odenplansgymnasiet.se

Aprendere skolor förvärvar VTU

Publicerat den 31 mars 2011

Värmdö tekniska utbildningar AB (VTU) säljer sina båda skolor Värmdö Tekniska Gymnasium respektive Motorsportgymnasiet i Anderstorp till Aprendere Skolor. Sedan en tid har diskussioner förts och nu är alltså affären klar. Ägarbytet påverkar inte verksamheten utan den kommer att drivas vidare med samma inriktning som idag.

Aprendere skolor består idag av 5 skolor, 3 grundskolor och 2 gymnasiesärskolor, samtliga med tydlig inriktning på elever med behov av mindre klasser och bra lärarstöd. För Aprendere innebär förvärvet av VTU ett viktigt strategiskt steg som på ett naturligt sätt kompletterar övrig verksamhet.
-Vi vill gärna arbeta med skolor som har en tydlig profil och målbild. Yrkesorienterad utbildning har en viktig roll i det framtida samhället. I viss utsträckning kommer vi nu kunna erbjuda egna elever ytterligare möjligheter samtidigt som vi når nya grupper, säger Lars Tunberg delägare i Aprendere.
-Värmdö Tekniska Gymnasium och Anderstorp Motorsportgymnasium är två skolor med mycket bra rykte och gedigen verksamhet, inte minst mycket bra lärare och ledning, säger Lars Tunberg vidare.
-Vi är mycket glada över att ha funnit en bra lösning för våra skolor, säger Kari Lehtimäki tidigare ägare. Vi kommer även i framtiden att samarbeta bl a omkring motorbanan i Anderstorp tillägger Eva Wickman, kollega och tidigare medägare med Kari, och det känns bra.

Värmdö Tekniska Gymnasium och Anderstorp Motorsportgymnasium kommer nu att ingå i Aprenderegruppen. Verksamheterna kommer liksom Aprendere skolors övriga skolor att ha en självständig ställning men kunna dra nytta av den större organisationen samt nätverk inom samhälle, näringsliv och arbetsmarknad.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendereskolor.se

Carl Tunberg, Aprendere skolor
08-505 23 437
carl.tunberg@aprendereskolor.se