Aprendere skolor är ett utbildningsföretag med grundskolor, gymnasieskolor, HVB-hem med skola och HVB-hem. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.

Vi driver idag tolv olika enheter inom grundskola, gymnasium, HVB-hem med skola och HVB-hem. Vi har i nuläget nästan 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av våra skolor är belägna i Stockholms län med omnejd men vi har även verksamhet i Anderstorp i Småland, i Falköping i Västra Götaland samt i Bergsjö i Hälsingland. Ordet Aprendere är en försvenskning av det franska ordet aprendre, som betyder att förvärva, lära sig, inse, uppnå.

Aprendere skolor är medlem i Friskolornas Riksförbund.

FRIS_Logga_medlem_RGB