Aprendere förvärvar Labanskolan i Uppsala

Publicerat den 17 oktober 2022

Aprendere Skolor AB (publ.) har idag ingått avtal om förvärv av Labanskolan i Uppsala med 15 elever. Labanskolan är en fristående särskola för årskurs 1-9 samt gymnasium, och delar av undervisningen bedrivs enligt Sherborne-metoden. Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet.

Aprendere driver sedan tidigare 13 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, och man har en uttalad ambition att växa såväl genom fler förvärv som genom att starta egna skolor.

Labanskolan, som omsätter 15 Mkr med ett resultat på 1,2 Mkr (2021/22), kommer att ingå i Aprendere Skolors grupp med särskolor från och med 1 november 2022. Köpeskillingen är 4 Mkr och förvärvet finansieras ur egen kassa.

– Labanskolan blir ett fint komplement till våra andra verksamheter – inte minst till Kajan Friskola som också den ligger i Uppsala vilket ger goda förutsättningar för samarbete. Man arbetar utifrån ett väldigt genomtänkt och välfungerande koncept och vi kommer att se över möjligheten att på sikt starta fler Labanskolor, säger Aprenderes vd Claudia Lindström.

Sherbornemetoden utvecklades av sjukgymnasten och dramapedagogen Veronica Sherborne, och syftar till att bygga upp barnets kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativa förmåga. Sherborne inspirerades i sin tur av danspedagogen Rudolf von Laban, som också gett namn åt Labanskolan.

Labanskolan grundades av Age Sanner-Persson och Annika Isaksson 1997 eftersom de såg att det saknades en särskola med teoriundervisning och inriktning drama och teater. Efter Ages pensionering har hennes döttrar Annika Hedlin och My Sanner tagit över.

– Vi känner oss väldigt trygga med att Labanskolan nu blir en del av Aprendere Skolor. Det innebär att verksamheten får goda förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Annika Hedlin, rektor på Labanskolan.