Aprendere förvärvar Proffsgymnasiet Örebro

Publicerat den 19 december 2022

Aprendere Skolor AB (publ) ("Aprendere" eller "Bolaget") har i dag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Proffsgymnasiet Örebro AB ("Proffsgymnasiet"). Förvärvet förväntas slutföras den 1 februari 2023. Proffsgymnasiet är ett fristående yrkesgymnasium som utbildar elever inom Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, bilplåtslagare och billackerare, samt svetsare inom Industritekniska programmet.

Aprendere driver sedan tidigare 14 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola och har en uttalad ambition att växa såväl genom förvärv som genom att starta egna skolor. Genom förvärvet ökar antalet verksamheter i Bolaget till 15, vilket är i linje med Aprenderes tillväxtstrategi att växa genom förvärv.

Köpeskillingen för förvärvet av samtliga aktier i Proffsgymnasiet uppgår till 15 Mkr och erläggs kontant, varv 6 Mkr ur egen kassa, och resterande genom bankfinansiering. Förvärvet förväntas slutföras den 1 februari 2023. Under 2021 uppgick omsättningen i Proffsgymnasiet till 18 Mkr med ett resultat om 2,5 Mkr.

Proffsgymnasiet startades 1999 och hette tidigare Fordonsutbildningar och var då Örebros första friskolegymnasium. Sedan 2020 bedrivs verksamheten i nya industrilokaler strax utanför Örebros centrum i industriområdet Berglunda. Proffsgymnasiet har genomfört investeringar i lokalerna som är väl anpassade för verksamheten och ger elever och pedagoger bra förutsättningar att kunna utöva såväl teoretiska som praktiska lektioner.

Proffsgymnasiet är en lagom stor och familjär skola där man ser eleverna och ger dem de bästa förutsättningarna för att vara både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt redo för arbetslivet, vilket rimmar väl med Aprenderes vision om att ge varje elev möjlighet att utveckla en trygg identitet under tiden på skolan och genom det förbereda sig inför nästa steg i livet. Proffsgymnasiet har i dag cirka 130 elever och 14 anställda.

– Vi är oerhört glada över möjligheten att komplettera våra andra verksamheter med det välrenommerade och välskötta Proffsgymnasiet. Vi ser att vi kommer uppnå synergier som kommer bli kostnadsbesparande och få möjlighet till gemensamma utvecklingsmöjligheter med våra befintliga yrkesgymnasier med motsvarande Fordonstekniska inriktningar. Att Mathias Pettersson, som nuvarande ägare av Proffsgymnasiet, väljer att stanna med oss hela det första året säkrar en trygg och bra övergång och vi får tillgång till hans erfarenhet och kompetens, säger Aprenderes vd Claudia Lindström.

Jag känner mig väldigt trygg med att Proffsgymnasiet nu blir en del av Aprendere Skolor. Det innebär att verksamheten får goda förutsättningar att fortsätta sin fina utveckling, säger Mathias Pettersson.