Aprendere fullföljer inte förvärvet av Hörby Yrkesgymnasium

Publicerat den 14 september 2023

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) fullföljer inte förvärvet av Hörby Yrkesgymnasium med hänvisning till villkoret i avtalet om beslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn under våren. Hörby Yrkesgymnasium är ett fristående yrkesgymnasium som utbildar elever inom anläggnings- och transportbranschen samt inom personbilsmekanik. Avtal om förvärv ingicks den 7 juni 2023.

– Det är såklart tråkigt när det inte blir som man har önskat säger Claudia Lindström, vd för Aprendere Skolor. Vi gör bedömningen att insatserna för att komma till rätta med föreläggandet är stora och att tidsramen är knapp och ser därför risker med att fullfölja förvärvet i enlighet med avtalet.

– Vi fortsätter under hösten att integrera de skolor vi förvärvade under våren och är enligt vår plan för framtida tillväxt i fortsatta dialoger med intressanta skolor som passar in i gruppen.