Aprendere har sparat 1000 ton CO2 med begagnad IT

Publicerat den 15 december 2022

Genom att välja begagnade laptops, bildskärmar och servrar i stället för fabriksnya har skolkoncernen Aprendere inte bara sparat stora resurser som i stället kan gå till undervisningen, utan också bidragit till minskade CO2-utsläpp – 1057 ton närmare bestämt, vilket motsvarar mer än 1000 flygresor mellan Stockholm och Rom.

Aprendere Skolor beslutade redan 2011 att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av rekonditionerad IT-utrustning. Kort efter det började man också reparera det som går sönder.
 
– Att hyra rekonditionerad utrustning i stället för att köpa nytt ger oss en besparing på nära 40 procent och att vi dessutom reparerar mycket av det som går sönder ger även det en motsvarande besparing. Att låta utrustning som går att laga gå till återvinning är helt enkelt inte försvarbart ur något perspektiv, säger Stefan Andersson, CIO på Aprendere.
 
Stefan Andersson arbetade på Värmdö Tekniska Utbildningar som förvärvades av Aprendere 2011. Då hade han redan infört begagnade datorer där, och det arbetssättet implementerades i hela koncernen.
 
Valet av en rekonditionerad laptop sparar 280 kilo och en bildskärm sparar 520 kilo koldioxid jämfört med att köpa nytt. På det sättet har Aprendere sparat 1057 ton koldioxid under drygt tio år. Andelen begagnad IT-utrustning ligger nu på över 91 procent. Utrustningen är i regel tre-fyra år när skolorna får den, sedan används den i tre år och nästan allt går till slut tillbaka in i kretsloppet för andra att nyttja eller till professionell återvinning.
 
– Vi var väldigt tidiga med att välja bort nytillverkad IT-utrustning till förmån för enheter som har blivit professionellt rekonditionerade. I dag är det mycket vanligare. Vi har begränsade resurser och måste ta hand om det vi har – det gäller både mänskligheten i stort och i näringslivet. Vi på Aprendere söker hela tiden efter nya sätt att öka vår effektivitet så att vi kan använda så mycket som möjligt av våra resurser till kvalitativ undervisning, kompetensutveckling bland personalen, utökat särskilt stöd och god elevhälsa, säger Claudia Lindström.