Aprendere skjuter upp publiceringen av årsredovisning 2022/23 och kvartalsrapport för det första kvartalet

Publicerat den 23 november 2023

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) har idag beslutat om nytt publiceringsdatum för årsredovisningen 2022/2023 samt för kvartalsrapporten för det första kvartalet 2023/2024.

Nytt publiceringsdatum för årsredovisningen är 27 november 2023 samt för kvartalsrapporten den 29 november 2023. Tidigare kommunicerat datum var för årsredovisning den 24 november respektive den 27 november för kvartalsrapporten.

Beslutet fattas med anledning av den höga arbetsbelastningen och tidsåtgången hos styrelsen som följt av arbetet kring Skolinspektionens beslut som kommunicerades i pressmeddelande 2 november 2023.