Aprendere Skolor AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020-2021

Publicerat den 26 november 2021

Aprendere Skolors årsredovisning för 2020-2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se.

Årsredovisningen i sin helhet finns från och med i dag tillgänglig dels på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Lars Tunberg, VD
Email: lars.tunberg@aprendere.se
+46 8-400 289 01