Aprendere Skolor AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Publicerat den 30 november 2021

Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se.

Delårsrapporten i sin helhet finns från och med idag tillgänglig på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Lars Tunberg, VD
Email: lars.tunberg@aprendere.se
+46 8-400 289 01

Informationen är sådan som Aprendere Skolor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 09:00 CET.