Göran Fredriksson och Lisbeth Sämå föreslås till nya styrelseledamöter i Aprendere Skolor AB (publ)

Publicerat den 8 december 2023

Lars och Carl Tunberg samt Amanda Sehlberg har tidigare meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. I stället föreslås Göran Fredriksson och Lisbeth Sämå till nya styrelseledamöter vid Aprendere Skolor AB:s (publ) bolagsstämma den 18 december 2023.

Göran Fredriksson har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bland annat som VD och styrelseordförande för Frösunda Omsorg samt VD respektive vVD i flera bolag inom Länsförsäkringar. Han har även haft en lång rad externa styrelseuppdrag, däribland styrelseordförande i Vårdföretagarna, Agria AB och Aprendere Skolor till vars styrelse han nu återvänder. Göran var styrelseordförande under perioden september 2016 till och med januari 2020 då han lämnade uppdraget som styrelseordförande i Aprendere i samband med sin flytt till Frankrike.. Göran är 70 år och civilingenjör.

Lisbeth Sämå har gedigen erfarenhet från att bland annat varit socialchef, barn- och grundskolechef, barnomsorgschef, biträdande kommundirektör och tillförordnad kommundirektör i Täby kommun, barnomsorgschef i Askersunds kommun och förskolechef i Stockholms stad. Lisbeth är 73 år och utbildad socialpedagog.

Vidare föreslås omval av Paul Lindquist som styrelseordförande samt Ulf Djurberg och Svetlana Lajic Näreskog som styrelseledamöter.