IVO återkallar tillstånd – Överklagas

Publicerat den 11 februari 2022

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har idag meddelat beslut (Dnr 3.7.3-06812/2022-1) om att återkalla tillstånd att bedriva hvb verksamhet för barn och unga vid Vårkullens skolveckohem och Sikagårdens hvb i Falköping. Vårkullen AB är ett dotterföretag till Aprendere skolor AB (publ) som utöver hvb-verksamhet även bedriver skola. Skolverksamheten omfattas ej av beslutet.
 
Vårkullen AB kommer att överklaga beslutet.