Komplettering av tidigare pressmeddelande avseende Aprendere Skolor AB (Publ.) förvärv av Östersunds Gymnasium

Publicerat den 15 december 2021

Idag blev det klart att Aprendere Skolor blir ny ägare till Östersunds Gymnasium (ÖG). Förvärvet ligger väl i linje med Aprenderes förvärvsstrategi.

Östersunds Gymnasium som omsätter 18 Mkr och har ett resultat på 2 Mkr (2020) är en väl etablerad skola på orten. Skolan har 150 elever och erbjuder följande program: Barn och Fritid, Ekonomi, Humanistiskt, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Inom programmen erbjuds unika inriktningar som bland annat personlig tränare, aktiesparande, kriminologi och medicinska tillämpningar. Övernskommen köpeskilling är 11 Mkr.

Östersunds Gymnasium kommer ingå i Aprendere Skolors gymnasiegrupp från och med 1 januari 2022. Förvärvet är villkorat av sedvanlig ägar- och ledningsprövning.

Frågor besvaras av:

Lars Tunberg, VD
08-400 289 01
lars.tunberg@aprendere.se