Presentationen från Stora Aktiedagen Stockholm finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida

Publicerat den 7 december 2022

Den 30 november medverkade Aprendere Skolor på Aktiespararnas event. Vd Claudia Lindström presenterade då Bolagets nulägesbild och en framtidsvision. Presentationen spelades in och finns tillgänglig på https://aprendereskolor.se/.

Aprendere Skolor AB (publ) börsnoterades i slutet av september 2021 under ledning av föregående vd Lars Tunberg. Claudia Lindström tog över ledningen i augusti 2022 och är Bolagets första externa vd. En översikt av Bolagets nettoomsättning visar en positiv trend, elevantalet växer, och nyligen förvärvades Labanskolan i Uppsala vilket ligger i linje med företagets tillväxtstrategi.

Skolorna präglas av en egen tydlig identitet, mindre enheter och ett stort elevfokus. Visionen är att eleverna ska tro på sin egen förmåga att skapa sig ett bra liv.

Aprendere Skolor arbetar kontinuerligt med hållbarhet, bland annat genom användandet av begagnad IT-utrustning. Fokus framåt ligger främst på eleverna, att bibehålla en stabil ekonomi, samt en fortsatt utveckling inom kvalitet, elevhälsa och tillväxt.