Projekt Samverkan för bästa skola avslutat med goda resultat

Publicerat den 7 juni 2022

Aprendere Skolor har slutfört projektet ''Samverkan för bästa skola''. Syftet var att öka måluppfyllelse och främja närvaro på Värmdö Tekniska Gymnasium och Odengymnasiet. Nu ska Aprendere ingå i en referensgrupp som ska ta fram dialoger inom ramen för Skolverkets satsningar på ökad kvalitet och likvärdighet i skolan.

– Samarbetet med SBS har varit väldigt givande. Vi är supernöjda och som en fortsättning kommer skolledningarna vid VTG och OG få handledning och fortbildning via ett lärosäte. Det är för tidigt att se de fulla effekterna än men vi ser redan en förbättrad närvaro. Det ger i sin tur förutsättning för att fler lyckas nå sina målbetyg, säger Anne Söderström, skolchef på Aprendere Skolor.

SBS är Skolverkets satsning på skolor som har olika utmaningar. Stöd sätts in för att till exempel förbättra elevernas resultat. Genom riktade insatser vill man stärka skolan och dess huvudman i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter specifika mål och behov.

Värmdö Tekniska Gymnasium i Gustavsberg har både yrkesinriktade och högskoleförberedande program: Bygg & Anläggning, El & Energi, Fordon & Transport, VVS & Fastighet, Teknik- samt Introduktionsprogrammet. Odengymnasiet i Hägersten erbjuder eleverna att läsa Samhällsvetenskaps-, Teknik-, Hantverks- eller Introduktionsprogrammet.

SBS-projektet har pågått under tre år. Först beskrivs och analyseras verksamheten, även med input från eleverna. En åtgärdsplan utformas och därefter vidtas implementering. Skolornas huvudman, rektorer och lärare arbetar tillsammans med Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och forskare från Stockholms universitet. Samtliga var med vid slutredovisningen och nu fortsätter arbetet ute på skolorna.

– Samarbetet har lyft personalen som har uppskattat att det kommit kompetens utifrån och att man har satsat på dem. Tillsammans har vi utvecklat ett arbetssätt som kommer hela Aprendere till godo. Det bidrar till att säkra en stabilitet, bland annat genom regelbundna kvalitetsmätningar. Det här ser vi fram emot att dela med andra huvudmän i Skolverkets referensgrupp inför kvalitetsdialogerna, säger Lars Tunberg, vd för Aprendere Skolor.