SI avslår ansökan om utvidgning av utbildning inom Aprendere Skolor AB

Publicerat den 2 november 2023

Stockholm 2023-11-02

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har mottagit beslut från Skolinspektionen (SI) om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet på tre skolor.

De avslagna ansökningarna avser:

  • godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid gymnasieskolan

Motorsportsgymnasiet i Anderstorp i Gislaveds Kommun,

  • godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid gymnasieskolan Värmdö Tekniska gymnasieskola i Värmdö kommun, och
  • godkännande som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella el- och energiprogrammet inriktning dator och kommunikationsteknik samt naturbruksprogrammet inriktning djurvård vid Sofiaängens skola i Stockholms kommun.

Motiven för avslagen uppges vara bristande lämplighet utifrån ägar- och ledningsprövning.

Bolagets ledning och styrelse kommer nu att påbörja en analys av vad avslagen kan få för konsekvenser för respektive skola samt för Aprenderes verksamhet i sin helhet.

Bolaget återkommer inom kort med slutsatser och beslutade åtgärder.