Kajan Friskola är en skola för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Skolan startades 2010 och ligger i natursköna omgivningar i Ulleråkersområdet i Uppsala. På skolan erbjuds undervisning inom grundskola, grundsärskola med ämnen eller ämnesområden och gymnasiesärskola. Det erbjuds även fritidsverksamhet och korttidstillsyn enligt LSS (fritidsklubb).

På skolan arbetas det med en positiv inlärningssituation för att motivera eleverna som ska känna att de lyckas och är duktiga. Varje elev har ett individuellt undervisningsprogram efter läroplan, kursplan samt timplan för respektive skolform. Samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt.

Rektor: Nicklas SvenskKajan_logotyp
Ulleråkersvägen 21, hus 62. 756 43, Uppsala

nicklas.svensk@kajanfriskola.se
www.kajanfriskola.se