Kajan Friskola är en skola för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Skolan startades 2010 och ligger i natursköna omgivningar i Ulleråkersområdet i Uppsala. På skolan erbjuds undervisning inom grundskola, anpassad grundskola med ämnen eller ämnesområden och anpassad gymnasieskola. Det erbjuds även fritidsverksamhet och korttidstillsyn enligt LSS (fritidsklubb).

Skolan arbetar med en positiv inlärningssituation för att motivera eleverna som ska känna att de lyckas och är duktiga. Varje elev har ett individuellt undervisningsprogram efter läroplan, kursplan samt timplan för respektive skolform. Samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt.

Rektor: Jenny Andersson
Ulleråkersvägen 21, hus 62. 756 43, Uppsala
Tel: 08-400 510 20

jenny.andersson@kajanfriskola.se
www.kajanfriskola.se