Labanskolan är en fristående särskola i Uppsala för årskurs 1-9 samt 4-årigt gymnasium. Skolan undervisar i alla teoretiska ämnen/ämnesområden, och delar av undervisningen bedrivs enligt Sherborne-metoden. Sherborne-metoden utvecklades av sjukgymnasten och dramapedagogen Veronica Sherborne och syftar till att bygga upp barnets kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommunikativa förmåga. Sherborne inspirerades i sin tur av danspedagogen Rudolf von Laban, som också gett namn åt Labanskolan. Skolan har inriktningen kultur, pedagogisk drama och teater.

Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet.

Rektor: Jenny Andersson

Labanskolan Frisärskola
Levertinsgatan 31B
754 30 Uppsala

Labanskolans Korttidshem
Geres väg 16
754 40 Uppsala

Labanskolans dagliga verksamhet
Levertinsgatan 35
754 30 Uppsala

Telefon: 018-50 50 70
jenny.andersson@labanskolan.se
www.labanskolan.se