Från och med vårterminen 2020 heter vi Lilla Parkskolan. Vi vänder oss till alla grupper av elever och följer den svenska läroplanen för grundskolan.

För att ge våra elever en bättre grund att stå på inför sina fortsatta studier får skolan nu en ny profil. Det handlar om svenska och matematik. Vi ger dessa ämnen mer tid än vad läroplanen föreskriver. Vi planerar också fortbildningsinsatser för att stärka oss ytterligare.

Vi är en liten familjär skola där alla känner alla. Personaltätheten är hög. Vi har i underkant 10 elever per vuxen. Våra elever blir därmed sedda och får bekräftelse varje dag. Det råder ett mycket bra socialt klimat på skolan. Vi har väldigt få incidenter på skolan och i det fall någon konflikt uppstår så tar vi tag i det direkt.

Vi har gott om utrymmen både när det gäller klassrum och grupprum. Det här läsåret har vi satsat mycket på att förbättra miljön. Vi har utfört målningsarbeten och lagt in nytt golv på entréplanet. Vårt skolbibliotek är rejält upprustat. Nya böcker och nya möbler har köpts in. Vi har också anlagt en konstgräsplan på skolgården. Där ges det utrymme för aktiviteter som fotboll, bandy och lekar. Vår ambition är att ytterligare utveckla skolgården för våra elever.

Rektor: Malin Wincrantz
Parkgatan 1, 151 32 Södertälje
Tel: 08 – 400 289 28

malin.wincrantz@lillaparkskolan.se
www.lillaparkskolan.se