Från och med vårterminen 2020 heter vi Lilla Parkskolan. Vi vänder oss till alla grupper av elever och följer den svenska läroplanen för grundskolan.

Vi är en liten familjär skola där alla känner alla. Personaltätheten är hög och våra elever blir därmed sedda och får bekräftelse varje dag. Det råder ett mycket bra socialt klimat med väldigt få incidenter på skolan – i det fall någon konflikt uppstår så hanteras den direkt.

Det här läsåret har vi satsat mycket på att förbättra miljön; vi har utfört målningsarbeten och lagt in nytt golv på entréplanet. Vårt skolbibliotek är rejält upprustat. Nya böcker och nya möbler har köpts in. Vi har också anlagt en konstgräsplan på skolgården där det ges utrymme för aktiviteter som fotboll, bandy och lekar. Vår ambition är att ytterligare utveckla skolgården för våra elever.

Rektor: Malin Wincrantz
Parkgatan 1, 151 32 Södertälje
Tel: 08 – 400 289 28

malin.wincrantz@lillaparkskolan.se
www.lillaparkskolan.se