Lilla Parkskolan är en liten familjär skola där alla känner alla. Personaltätheten är hög och eleverna blir därmed sedda och får bekräftelse varje dag. Det råder ett mycket bra socialt klimat med väldigt få incidenter på skolan – i det fall någon konflikt uppstår så hanteras den direkt.

Skolan erbjuder mysiga och nyligen upprustade lokaler med ett modernt bibliotek med nyinköpta böcker. På skolgården finns en konstgräsplan där det ges utrymme för aktiviteter som fotboll, bandy och lekar. Ambitionen är att ytterligare utveckla skolgården för eleverna.

Rektor: Lina Walin
Parkgatan 1, 151 32 Södertälje
Tel: 08 – 400 510 80

lina.walin@lillaparkskolan.se
www.lillaparkskolan.se