Magitaskolan är en resursskola i Stockholm som riktar sig till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolan är inrymd i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i Gröndal och tar emot elever mellan årskurs F-6.

Skolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassning och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Det är mycket hög lärartäthet och eleverna arbetar i små grupper med de hjälpmedel som behövs. Varje elev är unik och värdefull, och skolan jobbar för att eleverna ska utvecklas så långt det bara är möjligt. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, växa och utvecklas i sin egen takt.

Tf. Rektor: Sara Schmidtmagitaskolan-logo-blue
Sjöbjörnsvägen 5, 117 67 Stockholm
Telefon: 073-522 74 31

sara.schmidt@magitaskolan.se
www.magitaskolan.se