Magitaskolan är en resursskola årskurs F-6 i Stockholm. Skolan har två olika skolformer – grundskola och anpassad grundskola – och riktar sig främst till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer/AST.

Resursskolan erbjuder undervisning utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassning och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Personaltätheten är hög, arbete sker i små grupper och det finns tillgång till de hjälpmedel som behövs. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, växa och utvecklas i sin egen takt. På skolan finns även två skolhundar som används i pedagogiskt syfte.

Magitaskolan kommer under sommaren 2023 flytta till nya lokaler i Sköndal, Herbert Widmans väg 12.

Rektor: Sara Schmidtmagitaskolan-logo-blue
Sjöbjörnsvägen 5, 117 67 Stockholm
Telefon: 073-522 74 31

sara.schmidt@magitaskolan.se
www.magitaskolan.se