Sofiaängens skola är en resursskola med lugn miljö och anpassad pedagogik för elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, hemmasittarproblematik, inlärningssvårigheter och andra svårigheter. Detta innebär att skolan är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till elever med särskilda behov i högstadiet och gymnasiet.

På gymnasienivå erbjuds:

  • Introduktionsprogram: Individuellt alternativ. Specialpedagogisk verksamhet
  • Introduktionsprogram: Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap. Specialpedagogisk verksamhet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap

Rektor: Susanne Krog Jensen
Bergsunds Strand 43 A, 117 38 Stockholm
Tel: 0735-22 74 22

susanne.krog-jensen@sofiaangen.se
www.sofiaangen.se