Vård- och Omsorgsgymnasiet ligger i Sollentuna centrum i anslutning till pendeltågstationen. Skolan erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet med två olika möjligheter till fördjupning som båda ger högskolebehörighet efter examen.

Efter utbildningen kan eleven arbeta på sjukhus, som stöd- eller elevassistent eller inom äldreomsorgen, eller läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, polis, socionom eller sjukgymnast.

Rektor: Farahnaz Davari
Aniaraplatsen 2, 2tr, 191 47 Sollentuna
Tel: 08-400 510 19

farahnaz.davari@vogy.se
www.vogy.se