Vårkullens skola är en resursskola i Falköping för årskurs 3-9. Skolan riktar sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller psykosociala svårigheter.

Skolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån den enskilda elevens behov av stöd, anpassningar och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Varje elev har en elevdator som skolarbetet sker vid och det finns möjlighet för elever att sitta enskilt vid undervisningen.

Rektor: Malin Bragner

Vårkullen AB
Vasagatan 9B
521 43 Falköping
Tel: 073 – 522 74 34varkullen

info@varkullen.se
www.varkullen.se