Vårkullens skolveckohem är en kombination av skola och boende. Här bor och studerar eleverna tillsammans med personalen under vardagarna. Helger och lov tillbringas i hemmet. Målet med Vårkullens verksamhet är att stärka barnens självkänsla, öka deras sociala kompetens samt bedriva individuellt planerad undervisning. Kärnan i arbetet är den breda erfarenheten som finns i personalgruppen.

Platschef: Jeanette Hagaeus
Rektor: Malin Bragner

Vårkullen AB
Vasagatan 9B
521 43 Falköping
Tel: 0515 – 190 80varkullen

info@varkullen.se
www.varkullen.se