Vårt viktigaste bidrag är insatserna som görs tillsammans med våra elever i våra skolor varje dag. Med vårt hållbarhetsarbete vill vi vara med och bidra till att alla barn och ungdomar får växa upp på en välmående planet i en demokratisk och hållbar värld. Vi har valt ut fyra av FNs globala mål för hållbar utveckling som vi framöver väljer att fokusera vårt hållbarhetsarbete på. Vi kommer utveckla tydliga mål och strategier för hur vi ska bidra till dessa och kontinuerligt redovisa utfallet. De fyra mål vi har valt är:

4 God utbildning
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
13 Bekämpa klimatförändringar
16 Fredliga och inkluderande samhällen


Redan nu arbetar vi dagligen för att skapa långsiktiga värden för våra elever, medarbetare, ägare och övriga intressenter. Som stöd för vårt arbete finns vår vision och våra kärnvärden. Arbetet inkluderar alla våra verksamheter samt våra centrala funktioner. Vi arbetar långsiktigt i vårt engagemang, i våra
investeringar och våra samarbeten. 2012 beslutades att i största möjliga utsträckning, själva eller i samarbete med våra utvalda leverantörer, reparera den IT-utrustning som används. Att låta utrustning med enstaka fel gå till återvinning är inte försvarbart ur något perspektiv.

Den utrustning som vi inte längre använder, går tillbaka in i kretsloppet för andra att nyttja eller till professionell återvinning. Medellivslängden på produkter som lämnar verksamheten för annan användning eller återvinning är 2022 över sex år. Vi beslutade redan 2011 att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av rekonditionerad IT-utrustning. Skälet var dels det uppenbara, hushållning med jordens resurser, dels att skolverksamheten sällan kräver den allra senaste tekniken och dels bättre nyttjande av ekonomiska resurser. Detta ger oss möjlighet att satsa än mer på kvalitativ undervisning, kompetensutveckling, utökat särskilt stöd och elevhälsa.


Socialt ansvarstagande leverantör av kontorsmaterial

På Aprendere Skolor köper vi in majoriteten av våra kontorsvaror från Lyreco. Lyreco Advantage Sweden AB har under många år tillämpat ett strukturerat arbete kring hållbarhet och socialt ansvarstagande frågor.

Företaget är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 och har tidigare vunnit priset “Årets Utmärkt Gröna Leverantör” av Miljöstyrningsrådet.


Aprendere Skolor stödjer Naturskyddsföreningen

Sedan 2014 stödjer vi Naturskyddsföreningens arbete för friskare hav och vatten genom att vara stödföretag till deras havsarbete.

Så här skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida: “Världens hav mår långt ifrån bra och det är hög tid att agera. Friska hav är nämligen livsviktigt för planetens och vår överlevnad. Här är fyra av världshavens stora utmaningar: överfiske och destruktivt fiske, exploatering av havs- och kustområden, global uppvärmning och miljögifter.”

Läs gärna mer om Naturskyddsföreningens havsarbete på denna länk.