Världsförbättrande kontorsvaror

På Aprendere Skolor köper vi in majoriteten av våra kontorsvaror från PRfekt kontor. PRfekt kontor har som vision ”Att ha Sveriges nöjdaste kontorsvarukunder samtidigt som vi tillsammans bidrar till en bättre värld!”.

PRfekt kontor skänker årligen 3 % av sin omsättning till organisationer som arbetar för att förbättra människors situation världen över. Genom att handla av PRfekt kontor är vi på Aprendere Skolor med och förbättrar världen genom våra köp av kontorsvaror såsom papper, pennor och skrivbordsartiklar.

I dagsläget stöttar PRfekt kontor huvudsakligen tre organisationer vars arbete är otroligt värdefullt för de människor som får nytta av insatserna. Dessa är Hungerprojeket, WaterAid och SOS Barnbyar. De har valt dessa organisationer för att de sammantaget täcker in människors allra mest grundläggande behov; mat för dagen, rent och säkert vatten och trygghet för föräldralösa barn.

Mer information om PRfekt kontor finns på www.prfektkontor.se

Prfekt kontor

 

 

 


 

Aprendere skolor stödjer NaturskyddsföreningenNF_Stodforetag_2019_Vit

Sedan 2014 stödjer vi Naturskyddsföreningens arbete för ett friskare Östersjön genom att vara stödföretag till deras havsarbete.

Så här skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida: ”Fisk från Östersjön kan innehålla så mycket gift att den är farlig att äta. Torskarna är oroande små. Giftiga alger breder ut sig längs kusterna på somrarna. Hur blev Östersjön ett av världens sjukaste hav? Och vad krävs för att det ska bli friskt?”

Läs gärna mer om hur Naturskyddsföreningen vill rädda Östersjön på denna länk.


 

100 % vattenkraft från Elkraft Sverige AB

pin-2-3

Aprendere har elavtal med Elkraft Sverige AB för leverans av elektricitet till våra skolor och huvudkontor. Den el vi förbrukar är i och med avtalet elektricitet från 100% svensk vattenkraft, d.v.s. den orsakar inga koldioxidutsläpp alls. 

Så här beskriver Svensk Elkraft själva sin verksamhet:

Som elhandelsbolag har vi ett stort ansvar att värna om vår miljö på bästa sätt. Vi köper in ursprungsmärkt vattenkraft (enligt EU direktiv 2009/28/EC) till våra kunder. 100% vattenkraft innebär 0 gram i CO2-utsläpp. Elkraft Sverige AB är ISO 14001-certifierade och vi strävar ständigt efter att hitta nya sätt att verka för en hållbar och hälsosammare miljö.”

Mer information om Elkraft Sverige och deras miljöarbete finns på http://www.elkraftsverige.se/miljo