Information gällande noteringen och aktien finns under Investor Relations


Tidigare elev vinner guldbagge

Publicerat den 22 februari 2022

Jonay Pineda Skallak, tidigare elev på vår resursskola Skolgrunden (åk 6-9) i Hammarby Sjöstad, vann nyligen en guldbagge för bästa manliga biroll i filmen Vinterviken. Hans berättelse visar hur långt man kan gå med rätt stöd under sin skolgång.

Läs mer om Jonays framgångshistoria nedan.

https://www.mitti.se/nyheter/succeskadis-mitt-mal-ar-att-bli-en-ikon-i-hokarangen/repvbk!Im72OyfKV89oLHdrQuaFQ/

Nytt förvärv av Östersunds Gymnasium

Publicerat den 16 december 2021

Aprendere Skolor blir ägare till Östersunds Gymnasium som erbjuder följande program: Barn och Fritid, Ekonomi, Humanistiskt, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Inom programmen kan eleverna välja unika inriktningar som personlig tränare, aktiesparande, kriminologi och medicinska tillämpningar. Skolan har ca 150 elever.

Frågor besvaras av:
Lars Tunberg, VD Aprendere Skolor
08-400 289 01
lars.tunberg@aprendere.se

Aprendere förvärvar Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium från Consensum

Publicerat den 14 september 2021

Det blev nyligen klart att Aprendere Skolor blir ägare till Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium (nuvarande Consensum) som erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet med två olika fördjupningsmöjligheter.

Skolan är belägen precis vid pendeltåget vilket ger bra förbindelser till både Stockholm samt närliggande orter/kommuner.

Frågor besvaras av:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
08-400 289 01
lars.tunberg@aprendere.se

Motorsportgymnasiet firar 20 år

Publicerat den 23 augusti 2021

När Motorsportgymnasiet i Anderstorp firade 20-årsjubileum i augusti var bland annat skolans personal, huvudkontoret och Gislaveds kommun och kommunalråd på plats.

Skolan startade 2001 och är sedan 2006 belägen i depåhuset på Scandinavian Raceway i Anderstorp med utsikt över motorbanan. Racinginriktningen startade redan 1997 vid systerskolan Värmdö Tekniska Gymnasium i Stockholm.

Nytt gymnasium i Barkarby

Publicerat den 14 maj 2021

Aprendere skolor planerar att starta ett nytt gymnasium i Järfällakommun/Barkarby. Barkarbygymnasiet kommer att erbjuda eleverna en bra gymnasieutbildning i nya och fräscha skollokaler med start augusti 2022 och följande program:

  • Teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap
  • El- och energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik
  • Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel och service

Skolan kommer att ha en profilering mot matematik.

Barkarbygymnasiet kommer att vara placerat i det nya huset Bas Barkarby, klicka här för mer info, och kommer att bli en fantastisk skola med ändamålsenliga klassrum och tillgång till idrottshall, bibliotek, restaurang, Black Box med mera under ett och samma tak. Vi gör detta i nära dialog med hyresvärd, kommun, samarbetspartners, elever och vårdnadshavare.

Barkarbygymnasiet kommer att erbjuda efterfrågade program med hög kvalitet på tio minuters gångavstånd till pendeltåget. Det kommer även att finnas goda bussförbindelser.

Aprendere förvärvar Magitaskolan samt Kajan Friskola

Publicerat den 18 september 2017

Det blev under sommaren klart att Aprendere Skolor blir ägare till två nya skolor; Magitaskolan och Kajan Friskola.

Magitaskolan är en resursskola beläget i Gröndal, Stockholm, som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolan tar emot elever mellan årskurs F-6.

Kajan Friskola grundades 2010 och är en skola för elever med NPF. Skolan finns i Uppsala och erbjuder grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendere.se

Aprenderedagen 2016

Publicerat den 6 april 2016

Måndag den 4/4 gick Aprenderedagen av stapeln. Ett årligen återkommande event då samtliga medarbetare i organisationen samlas för kollegiala utbyten och umgänge över skolgränserna. Temat för i år var kollegialt lärande och personalen arbetade i arbetsgrupper sammansatta utifrån ämne och yrkesgrupp. Arbetet fortgår under året.

Aprenderedagen 2016

Aprenderedagen 2016

Samarbete med Karolinska Institutet

Publicerat den 12 augusti 2015

Två av Aprenderes skolor, Skolgrunden och Aspdammskolan i Hammarby Sjöstad, har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet.

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning som initierats av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. Enheten för KIND bedriver ett stort antal vetenskapliga studier, utvecklingsprojekt och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrum-störning och ADHD.

Skolgrunden och Aspdammskolan är båda grundskolor som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, AST/Aspergers, Tourettes, dyslexi, dyskalkyli mfl. Samarbetet med KI kommer att sträcka sig över två år och kommer bland annat bestå innebära utbildning av ledning och personal samt introduktion och implementering av nya metoder i verksamheten på skolorna.

Aprendere skolor tycker att projektet känns fantastiskt spännande och vi känner oss stolta över att ingå i detta samarbetsprojekt med Karolinska Institutet.

Aprendere förvärvar Vinkeln behandlingshem

Publicerat den 10 augusti 2015

Aprendere skolor breddar sitt kompetensområde genom förvärv av Vinkeln behandlingshem i Bergsjö, Hälsingland. Verksamheten i HVB-hemmet vänder sig till ungdomar i åldern 15 till 20 år och inriktar sig på att handleda och stötta ungdomar med psykosociala svårigheter.

Verksamheten på Vinkeln grundades 2007 och har ett väl inarbetat arbetssätt som visat sig framgångsrikt. Personalgruppen och aktiviteterna i det dagliga arbetet leds av föreståndare Carina Zetterberg.

Frågor besvaras utav:
Lars Tunberg, Aprendere skolor
0739-88 99 04
lars.tunberg@aprendereskolor.se

Ny enhet Sikagården

Publicerat den 2 april 2015

Vårkullens skolveckohem har nu drivit sin nystartade enhet Sikagården i cirka tre månader. Verksamheten riktar sig till killar och tjejer i åldern 13-17 år och erbjuder en kombination av boende och skola på vardagarna. Helger och lov tillbringas i hemmet. Sikagården har idag 5 elever, vilket ska ökas efterhand till 8 stycken i första stadiet. Då nästa boendeavdelning öppnas kommer elevantalet att ökas till 12 personer.

– Att starta upp en ny verksamhet har varit ett spännande och kul projekt, säger Klas Andersson som varit projektledare under uppstartsarbetet. Rutiner i både boende och skola börjar nu komma på plats och vi har en väl fungerande verksamhet igång. Skolan kommer framöver att ha en viss profilering mot hästsport och smide.