Aprendere förvärvar Hörby Yrkesgymnasium

Publicerat den 7 juni 2023

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har i dag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Hörby yrkesgymnasium AB. Förvärvet förväntas slutföras under Q3 2023. Hörby Yrkesgymnasium är ett fristående yrkesgymnasium som utbildar elever inom anläggnings- och transportbranschen och inom personbilsmekanik.

Aprendere driver sedan tidigare 17 verksamheter inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola och har en uttalad ambition att växa såväl genom förvärv som genom organisk tillväxt. Genom förvärvet ökar antalet verksamheter i Bolaget till 18.

Köpeskillingen för förvärvet av samtliga aktier i Hörby Yrkesgymnasium uppgår till 3 650 000 kr och erläggs kontant, varav 1 500 000 kr ur egen kassa och resterande genom bankfinansiering. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2023. Förvärvet är villkorat beslut från Skolinspektionen efter tillsyn som genomfördes under våren. Under 2021/22 uppgick omsättningen i Hörby Yrkesgymnasium till drygt 17 mkr med en vinstmarginal på 4,2%.

Skolan startades 2010 av Peter och Lena Svärd med visionen att skapa en skola där eleven är i centrum, där unga får chansen att lyckas efter sina egna förutsättningar, där de får utbilda sig och få kunnighet inom sitt valda yrkesområde men också att växa in i vuxenrollen och få lära sig att ta ansvar, både för sig själv och sina studier. Att alla ungdomar har rätt till en utbildning och chans att kunna försörja sig som vuxen har blivit ett signum och motto för skolan.

– I och med förvärvet av Hörby Yrkesgymnasium stärker vi vår satsning i södra Sverige. Avståndet mellan Lunds Fordonstekniska gymnasium och Hörby Yrkesgymnasium är 3 mil och vi ser många bra samverkanseffekter mellan skolorna.

Vi har varit förvärvsintensiva under en period och kommer nu fokusera på konsolidering och säkerställa att våra nya kollegor och elever finner sig till rätta inom Aprenderegruppen samt att våra centrala funktioner kommer på plats även för de nya skolorna, säger Claudia Lindström, vd på Aprendere Skolor.