Aprendere förvärvar Nyköping Strand Utbildningscentrum

Publicerat den 18 april 2023

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) har i dag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Nyköping Strand Utbildningscentrum AB (”NSU”) Förvärvet förväntas slutföras den 3 maj 2023. Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett fristående yrkesgymnasium som utbildar elever inom Restaurang och livsmedelsprogrammet samt Hotell och turismprogrammet.

Aprendere driver sedan tidigare 15 verksamheter inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola och har en uttalad ambition att växa såväl genom förvärv som genom organisk tillväxt. Genom avtalssigneringen igår av Lunds fordonstekniska gymnasium och dagens avtalssignering ökar antalet verksamheter i Bolaget till 17.

Köpeskillingen för förvärvet av samtliga aktier i NSU uppgår till 6,7 Mkr och erläggs kontant, varav 4,7 ur egen kassa och resterande genom bankfinansiering. Förvärvet förväntas slutföras den 3 maj 2023. Under 2021 uppgick omsättningen i NSU till 28 Mkr med ett resultat om ca 1300 Tkr.

Skolan är liten och trivsam med ca 150 elever och undervisningen leds av kunnig personal med gedigen erfarenhet av branschen, sitt ämnesområde och med pedagogisk kompetens. Skolan har öppen verksamhet i sina undervisningslokaler i form av lunch och à la carteservering där eleverna får pröva sina kunskaper ”på riktigt” i en levande restaurangmiljö. Skolan arbetar med ett internationellt perspektiv i syfte att öka elevernas interkulturella, professionella och språkliga kompetens, men också för att utvecklas på ett personligt plan och växa som människa. Utbildningen ger även högskolebehörighet.

– Vi är oerhört glada över möjligheten att komplettera våra verksamheter med NSU, en verksamhet med fokus på värdskapet och brinnande intressera för matkultur med internationella influenser, service och språk. Vi ser positivt på framtiden för skolan och ser att restaurangnäringen är i skriande behov av utbildad personal vilket ger eleverna goda jobbmöjligheter och även fortsatta studier. Vi ser fram emot ett ömsesidigt kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan NSU och våra övriga skolor och ser även att det finns samordningseffekter utifrån våra centrala funktioner som kommer bidra med kostnadsbesparingar. säger Claudia Lindström, vd på Aprendere Skolor.

– Aprenderes mål och vision om hur en bra skola ska drivas passar NSUs värdegrund, kultur och drivkraft ”Elever som lyckas”. Det känns tryggt att ett av Sveriges bästa yrkesgymnasium, NSU efter 29 år som enskild fristående skola nu ska få fortsätta utvecklas med allt stöd och kompetens som finns inom Aprendere, säger Hannu Husa, ägare och rektor för NSU.

För mer information, kontakta:

Claudia Lindström, vd Aprendere, 08-400 289 01 eller claudia.lindstrom@aprendere.se

Hannu Husa, ägare och rektor NSU, 070-213 31 00 eller hannu.husa@nsutbildning.se

Se även http://nsutbildning.se