Aprendere Skolor AB (Publ.) förvärvar Östersunds Gymnasium

Publicerat den 15 december 2021

Idag blev det klart att Aprendere Skolor blir ny ägare till Östersunds Gymnasium (ÖG). Förvärvet ligger väl i linje med Aprenderes förvärvsstrategi.

Östersunds Gymnasium som omsätter 18 Mkr och har ett resultat på 2 Mkr (2020) är en väl etablerad skola på orten. Skolan har 150 elever och erbjuder följande program: Barn och Fritid, Ekonomi, Humanistiskt, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Inom programmen erbjuds unika inriktningar som bland annat personlig tränare, aktiesparande, kriminologi och medicinska tillämpningar.

Östersunds Gymnasium kommer ingå i Aprendere Skolors gymnasiegrupp från och med 1 januari 2022. Förvärvet är villkorat av sedvanlig ägar- och ledningsprövning.

Frågor besvaras av:

Lars Tunberg, VD
08-400 289 01
lars.tunberg@aprendere.se