Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2021/22

Publicerat den 25 november 2022

Aprendere Skolors årsredovisning för 2021/22 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen i sin helhet finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som pdf-bilaga till detta pressmeddelande.