Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2022/23

Publicerat den 27 november 2023

Aprendere Skolors årsredovisning för 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Jämfört med Bokslutskommunikén, som offentliggjordes den 28 augusti 2023, så har nettoomsättningen minskats med 4,8 MSEK på grund av att elevintäkter som avsåg perioden juni-september felaktigt bokats i sin helhet i juni. Tillsammans med bokningar i samband med årsbokslutet samt revision ger det en minskning av koncernens resultat med 2,6 MSEK. Underlagen från Stockholm Stad angav felaktigt att utbetalningen avsåg juni.

Årsredovisningen i sin helhet finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som pdf-bilaga till detta pressmeddelande.