Aprendere Skolors förelägganden från Skolinspektionen är nu avskrivna!

Publicerat den 9 april 2024

Under våren 2023 fick några skolor inom Aprendere Skolor besök av Skolinspektionen utifrån olika tillsyner. Vi fick förelägganden som pekade på utvecklingsbehov inom framför allt dokumentation kring särskilt stöd och anpassningar samt legitimerade lärare i alla ämnen.

De flesta av våra skolor inom koncernen är små enheter med stor närhet till våra elever. Småskaligheten kan även vara en utmaning när vi ska organisera tjänster och medarbetare med rätt behörigheter.

Vi såg allvarligt på föreläggandena och arbetade intensivt med åtgärder under hela hösten, inte bara på de skolor som fick föreläggande utan även på övriga skolor inom koncernen, berättar Anne Söderström, skolchef på Aprendere Skolor.

Det första beslutet om att ärendet var avslutat kom för Motorsportgymnasiet i december 2023. Därefter har vi fått beslut kring de övriga ärendena allt eftersom, och i fredags den 5 april kom det sista beslutet som avsåg Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna.

Det har gjorts ett gediget arbete på skolorna och jag är stolt över de insatser som gjorts av våra rektorer tillsammans med sin personal samt vår centrala skolutvecklingsfunktion. Det känns oerhört skönt att veta att vi har lyckats med vårt utvecklingsarbete och att vi nu inte har några fler förelägganden, säger Claudia Lindström, vd för Aprendere Skolor.