Motorsportgymnasiet i Anderstorp har fått godkänt på alla åtgärder i syfte att bemöta Skolinspektionens föreläggande per den 6 april 2023

Publicerat den 14 december 2023

I slutet av januari fick Motorsportgymnasiet i Anderstorp en tillsyn från Skolinspektionen.

Skolinspektionen beslutade den 6 april 2023 att förelägga Värmdö Tekniska Utbildningar AB (VTU), som är det bolag som Motorsportgymnasiet ingår i, att senast den 6 november 2023 ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa brister rörande särskilt stöd, tillgång till specialpedagogisk kompetens och psykolog samt användning av mobiltelefoner i undervisningen. Vidare tilldelade Skolinspektionen VTU en anmärkning rörande ändringar och rättelser i betygskatalogen samt skriftliga rutiner för hantering av omhändertagande av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning.
 
Motorsportgymnasiet lämnade in redogörelsen för vidtagna åtgärder den 1 november 2023 och fick den 11 december besked från Skolinspektionen att de avslutar ärendet.
 
Vi är så klart mycket lättade och glada över Skolinspektionens beslut att godkänna våra åtgärder, säger Claudia Lindström, vd på Aprendere Skolor. Vi har alltid upplevt att vi bedriver en mycket bra verksamhet på Motorsportgymnasiet som är uppskattad av våra elever, och med de nu vidtagna åtgärderna har vi höjt kvaliteten ytterligare.
 
Skolinspektionens beslut ger oss även en trygghet i att det arbete och de åtgärder vi gör på de skolor som under våren också fick tillsyn och förelägganden kommer bli godkända, avslutar Claudia. Dessa redogörelser ska lämnas in i januari 2024.