VD för Aprendere förvärvar köpoptioner från huvudägare

Publicerat den 28 april 2023

VD förvärvar köpoptioner från huvudägare avseende förvärv av befintliga aktier. Sammanlagt förvärvas 125 000 köpoptioner med en löptid på 3 respektive 5 år.

Idag har avtal om förvärv av sammanlagt 125 000 köpoptioner (”Transaktionen”) tecknats mellan VD för Aprendere Skolor, Claudia Lindström, såsom köpare, och Aprenderes båda huvudägare, Carl Tunberg via Netsom AB och Lars Tunberg via Bellissima Holding AB, så som säljare.

Optionerna ger rätt för VD att köpa befintliga aktier från huvudägarna, dvs inga nya aktier kommer emitteras till följd av Transaktionen. Varje (1) option ger en rätt att förvärva en (1) befintlig aktie. Marknadsvärdet av optionerna har fastställts genom Black-Scholes.

Syftet med Transaktionen är att tillskapa ett incitamentsprogram för bolagets VD som bidrar till maximalt engagemang och incitament att uppnå uppsatta mål, vilket är till gagn för samtliga aktieägare, samt på sikt bidra till delägarskap i Aprendere Skolor.

Optionerna är i följande två serier:

Serie 1.

Antal köpoptioner: 62 500 stycken

Löptid: 3 år

Lösenperiod: 28 april 2026

Lösenkurs: 15 kr

Serie 2.

Antal köpoptioner: 62 500 stycken

Löptid: 5 år

Lösenperiod: 28 april 2028

Lösenkurs: 19 kr