Länk till bolagsbeskrivning (PDF)

Rättelse i Bolagsbeskrivningen. Bolagsbeskrivningen innehåller en rättelse av ett skrivfel i det informationsmemorandum (IM) som offentliggjordes den 24 augusti 2021. Aprendere äger ej rätt till varumärket Consensum som felaktigt angavs på sida 34.