Paul-Eric Lindquist
Styrelseordförande (sedan 2020)
Född 1964

Utbildning
Civilekonom från Uppsala universitet.

Övrig relevant erfarenhet
Senior affärsutvecklare på Hoivatilat AB. Har dessförinnan bland annat arbetat som fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, samt i olika befattningar inom försäljning, marknadsföring och product management på Ericsson och IBM. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Locum AB, styrelseordförande i Käppalaförbundet och styrelseledamot i SKL International AB.

Innehav
0 aktier

Lars Tunberg
Styrelseledamot och verkställande direktör (sedan 2008)
Född 1956

Utbildning
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Tidigare VD för Skarings Fönsterputs & Städ AB, ett Stockholmsbaserat städbolag. Lars har även haft ledande befattningar inom Ratoskoncernen, Volvo och AssiDomän. Vidare har Lars varit vice styrelseordförande i Locum AB och är tillsammans med sin bror Carl grundare till Aprendere Skolor.

Innehav
2 500 000 aktier

Carl Tunberg
Styrelseledamot (sedan 2008)
Född 1968

Utbildning
Fil kand. från Stockholms universitet.

Övrig relevant erfarenhet
VD för Attundahälsan AB, ett vårdbolag i Sollentuna. Tidigare VD för Skarings Fönsterputs & Städ AB, ett Stockholmsbaserat städbolag. Dessförinnan ledande befattningar inom bland annat Frösunda LSS AB och Folksam. Carl är tillsammans med sin bror Lars grundare till Aprendere skolor.

Innehav
2 500 000 aktier

Ulf Djurberg
Styrelseledamot (sedan 2020)
Född 1963

Utbildning
Jur.kand. från Uppsala universitet, LL.M. vid Amsterdam universitet.
Medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1996.

Övrig relevant erfarenhet
Ulf sitter i styrelsen för European Maritime Law Organisation, Antidopingstiftelsen samt är delägare och advokat vid Setterwalls Advokatbyrå sedan många år. Tidigare notarie vid Länsrätten i Göteborg och tjänsteman vid European Free Trade Association (EFTA) i Genève.

Innehav
0 aktier

Amanda Sehlberg
Styrelsesuppleant (sedan 2008)
Född 1989

Utbildning
Kandidatexamen inom Nationalekonomi och Management, samt Masterexamen i Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Amanda är VD för Belwrk AB, ett bemanningsföretag för e-handlare baserat i Stockholm och tillhörande samma koncern som Aprendere. Amanda jobbade dessförinnan på Budbee, där hon var ansvarig för uppstart och drift av Global Business Labs Namibia, ett entreprenörskapsprogram i Namibia i Södra Afrika, och jobbade som Operativt ansvarig på SSE Business Lab Handelshögskolans företagsinkubator. Amanda är dotter till Lars Tunberg.

Innehav
0 aktier