Paul-Eric Lindquist
Styrelseordförande (sedan 2020)
Född 1964

Utbildning
Civilekonom från Uppsala universitet.

Övrig relevant erfarenhet
Ägare och vd för Hasil AB och senior advisor på The Labyrinth Public Affairs AB och Covitum AB. Tidigare senior affärsutvecklare på Hoivatilat AB. Har dessförinnan bland annat arbetat som fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, samt i olika befattningar inom försäljning, marknadsföring och product management på Ericsson och IBM. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Locum AB, styrelseordförande i Käppalaförbundet och styrelseledamot i SKL International AB.

Innehav
3 125 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Ulf Djurberg
Styrelseledamot (sedan 2020)
Född 1963

Utbildning
Jur.kand. från Uppsala universitet, LL.M. vid Amsterdam universitet.
Medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1996.

Övrig relevant erfarenhet
Ulf sitter i styrelsen för European Maritime Law Organisation, Antidopingstiftelsen samt är chef för enheten compliance och konkurrensrätt på Magnusson Advokatbyrå. Tidigare delägare och advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, notarie vid Länsrätten i Göteborg och tjänsteman vid European Free Trade Association (EFTA) i Genève.

Innehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Svetlana Lajic Näreskog
Styrelseledamot (sedan 2022)
Född 1969

Utbildning
Läkare (MD) och medicine doktor (PhD) från Karolinska Institutet, Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Svetlana är professor i pediatrik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och överläkare i barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid Drottning Silvias barnsjukhus. Även adjungerad professor i barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset – Astrid Lindgrens barnsjukhus. Styrelseledamot/kassör i Svenska barnläkarföreningen; ordförande för Nationell arbetsgrupp medfödda metabola sjukdomar; europeisk ordförande för arbetsgrupp sällsynta binjuresjukdomar inom EndoERN EU samt ledamot i Etikprövningsmyndigheten.

Innehav
9 800 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Lisbeth Sämå
Styrelseledamot (sedan 2023)
Född 1950

Utbildning
Socialpedagog från Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet, Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Lisbeth har under många år haft ledande befattningar inom kommunal verksamhet såsom barnomsorgschef, barn-och grundskolechef, socialchef, tillförordnad kommundirektör samt bitr. kommundirektör/stadsbyggnadschef i Täby kommun, barnomsorgschef i Askersunds kommun, barnomsorgsinspektör i Österåkers kommun samt förskolechef i Stockholms stad. Hon har styrelseuppdrag i Rörstrand Projekt AB, är ledamot i Etikprövningsmyndigheten, nämndeman i Attunda tingsrätt samt har politiska uppdrag i styrelse och nämnder i Täby kommun.

Innehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Göran Fredriksson
Styrelseledamot (sedan 2023)
Född 1953

Utbildning
Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Övrig relevant erfarenhet
Göran har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bland annat som vd och styrelseordförande för Frösunda Omsorg samt vd respektive vvd i flera bolag inom Länsförsäkringar. Han har även haft en lång rad externa styrelseuppdrag, däribland styrelseordförande i Vårdföretagarna och Agria AB. Han var även styrelseordförande i Aprendere Skolor under perioden september 2016 till januari 2020.

Innehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja