Paul-Eric Lindquist
Styrelseordförande (sedan 2020)
Född 1964

Utbildning
Civilekonom från Uppsala universitet.

Övrig relevant erfarenhet
Ägare och vd för Hasil AB och senior advisor på The Labyrinth Public Affairs AB och Covitum AB. Tidigare senior affärsutvecklare på Hoivatilat AB. Har dessförinnan bland annat arbetat som fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, samt i olika befattningar inom försäljning, marknadsföring och product management på Ericsson och IBM. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Locum AB, styrelseordförande i Käppalaförbundet och styrelseledamot i SKL International AB.

Innehav
3 125 aktier

Lars Tunberg
Styrelseledamot (sedan 2008)
Född 1956

Utbildning
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Tidigare vd för Aprendere Skolor AB (fram till augusti 2022) och tidigare vd för Skarings Fönsterputs & Städ AB. Lars har även haft ledande befattningar inom Ratoskoncernen, Volvo och AssiDomän. Vidare har Lars varit vice styrelseordförande i Locum AB och är tillsammans med sin bror Carl grundare till Aprendere Skolor.

Innehav
2 500 000 aktier

Carl Tunberg
Styrelseledamot (sedan 2008)
Född 1968

Utbildning
Fil kand. från Stockholms universitet.

Övrig relevant erfarenhet
Bolagsutvecklare med inriktning på mindre och onoterade bolag inom mogna branscher. Tidigare vd för Attundahälsan AB och Skarings Fönsterputs & Städ AB. Dessförinnan ledande befattningar inom bland annat Frösunda LSS AB och Folksam. Carl är tillsammans med sin bror Lars grundare till Aprendere Skolor.

Innehav
2 500 000 aktier

Ulf Djurberg
Styrelseledamot (sedan 2020)
Född 1963

Utbildning
Jur.kand. från Uppsala universitet, LL.M. vid Amsterdam universitet.
Medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1996.

Övrig relevant erfarenhet
Ulf sitter i styrelsen för European Maritime Law Organisation, Antidopingstiftelsen samt är chef för enheten compliance och konkurrensrätt på Magnusson Advokatbyrå. Tidigare delägare och advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, notarie vid Länsrätten i Göteborg och tjänsteman vid European Free Trade Association (EFTA) i Genève.

Innehav
0 aktier

Svetlana Lajic Näreskog
Styrelseledamot (sedan 2022)
Född 1969

Utbildning
Läkare (MD) och medicine doktor (PhD) från Karolinska Institutet, Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Svetlana är professor i pediatrik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och överläkare i barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid Drottning Silvias barnsjukhus. Även adjungerad professor i barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset – Astrid Lindgrens barnsjukhus. Styrelseledamot/kassör i Svenska barnläkarföreningen; ordförande för Nationell arbetsgrupp medfödda metabola sjukdomar; europeisk ordförande för arbetsgrupp sällsynta binjuresjukdomar inom EndoERN EU samt ledamot i Etikprövningsmyndigheten.

Innehav
9 800 aktier

Amanda Sehlberg
Styrelsesuppleant (sedan 2008)
Född 1989

Utbildning
Kandidatexamen inom Nationalekonomi och Management, samt Masterexamen i Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig relevant erfarenhet
Amanda är VD för Belwrk AB, ett bemanningsföretag för e-handlare baserat i Stockholm och tillhörande samma koncern som Aprendere. Amanda jobbade dessförinnan på Budbee, där hon var ansvarig för uppstart och drift av Global Business Labs Namibia, ett entreprenörskapsprogram i Namibia i Södra Afrika, och jobbade som Operativt ansvarig på SSE Business Lab Handelshögskolans företagsinkubator. Amanda är dotter till Lars Tunberg.

Innehav
0 aktier