Delårsrapport 2 (1 juli 2021-31 december 2021) 25 februari 2022
Delårsrapport 3 (1 juli 2021-31 mars 2022) 27 maj 2022
Bokslutskommuniké 2021/2022 29 augusti 2022
Delårsrapport 1 (1 juli 2022-30 september 2022) 28 november 2022
Årsstämma 2022 20 december 2022