Delårsrapport 1 (1 juli-30 september 2021)30 november 2021
Årsstämma 202120 december 2021
Delårsrapport 2 (1 juli-31 december 2021) 25 februari 2022
Delårsrapport 3 (1 juli-31 mars 2021) 31 mars 2022
Bokslutskommuniké 2021/202231 augusti 2022