HändelsePeriodDatum
Delårsrapport Q2Juli 2022 – december 202227 februari 2023
Delårsrapport Q3 Juli 2022 – mars 202329 maj 2023
Bokslutskommuniké Q4 Juli 2022 – juni 202328 augusti 2023
Årsredovisning 2022/202327 november 2023
Delårsrapport Q1Juli 2023 – september 202329 november 2023
Årsstämma 202318 december 2023